Instrukcja Obsługi Sterownika Taktycznego HE i Taktycznego TURBO HE

 

Charakterystyka ogólna:
 
•  Sterownik z możliwością aktywacji jednego z dwóch profili taktycznych (100% lub STROBO).
•  Zmiana trybów wykonywana jest za pomocą włącznika latarki.
•  Tryb 3% realizowany przez PWM na dwóch układach AMC. Pozostałe tryby bez PWM.
•  W wersji TAKTYCZNY TURBO HE tryb 100% realizowany za pomocą tranzystora MOSFET (~4-5A w diodę).
•  W wersji TAKTYCZNY HE (bez TURBO) prąd w trybie 100% ograniczany jest przez 8 źródeł prądowych (~2,8A).
•  Nowatorski sposób poruszania się po trybach tzw. 2way.
•  Zabezpieczenie przed uszkodzeniem latarki na skutek odwrotnego montażu akumulatora.
•  Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem.
•  Zabezpieczenie termiczne - kontrola temperatury elektroniki latarki. Zaawansawona ochrona przed przegrzaniem latarki. Latarka może osiągać do 60°C.


Dostępne tryby (czasy pracy - dla akumulatora o pojemności 3500mAh):
•  3% (~2dni).
•  25%(5h).
•  100% (1h10min). Wersja TURBO - maksymalny prąd zależny jest poziomu naładowania akumulatora (~50min).

 

Definicje:
 
KLIK – wykonanie zamknięcia i otwarcia obwodu włącznika latarki w odstępie czasu 0,2-0,5sekundy (wywoływane jest przez delikatne przyciśnięcia włącznika latarki, bez jego cyklu mechanicznego).
 
nKLIK (wieloklik np. 6klik, 8klik…itd.) – wywołanie n zamknięć obwodu zasilania latarki następujące jedno po drugim w odstępach nie większych niż 0,2-0,5 sekundy.
 
Pamięć trybu – zapamiętanie ostatnio używanego trybu i uruchomienie latarki w tym trybie przy kolejnym włączeniu. Aby tryb został zapamiętany należy używać go przez minimum 0,5-1sekundę. Przy wyłączonej pamięci trybów latarka uruchamia się zawsze w pierwszym trybie z aktywnej grupy trybów.

 


Funkcje poruszania się po trybach

1 klik zmiana jeden tryb do przodu
2 klik zmiana o jeden tryb do tyłu
8 klik aktywacja/dezaktywacja trybu Taktycznego 100%. Latarka świeci pełną mocą przy każdym uruchomieniu.
9 klik aktywacja/dezaktywacja trybu Taktycznego STROBO 10Hz (bardziej dezorientujący od szybkich stroboskopów 16Hz). Latarka uruchamia się w trybie STROBO przy każdym jej włączeniu. W tym trybie pracy stroboskop uruchamiany jest z 0,3s zwłoką, w tym czasie latarka świeci pełną mocą.

 Opisy działania:
 
Zabezpieczenie termiczne – sterownik wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne które działa w tle, badając w sposób ciągły temperaturę elektroniki. Zabezpieczenie adaptuje prąd diody w taki sposób, aby utrzymać jej stałą temperaturę pracy zgodną z aktualnie ustawionym progiem zabezpieczenia, dzięki czemu uzyskujemy optymalne, dla elektroniki, warunki pracy bez ryzyka uszkodzenia jej przez zbyt wysoką temperaturę. W wersji TAKTYCZNEJ HE w pierwszej kolejności odłączany jest jeden układ AMC, następnie prąd regulowany jest za pomocą sygnały PWM. W Wersji TAKTYCZNEJ HE TURBO w pierwszej kolejności odłączany jest tranzystor MOSFET, następnie prąd redulowany jest za pomocą sygnału PWM.


Zabezpieczenie ogniwa (akumulatora) – sterownik ze stałą częstotliwością monitoruje napięcie na akumulatorze, w przypadku wykrycia spadku napięcia do wartości około 2,9-3,0V automatycznie obniża prąd diody o około 50% (poprzedzone trzema błyskami). Zwykle zmniejszenie obciążenia akumulatora powoduje wzrost napięcia. Przy kolejnym spadku napięcia następuje kolejne obniżenie prądu diody (kolejne zmniejszenie jasności poprzedzone trzema błyskami), dając użytkownikowi sygnał że akumulator wymaga ładowania. Po obniżeniu jasności do minimalnej, latarka wyłącza się.
 
 
Głębokie rozładowanie akumulatora li-Ion prowadzi do jego uszkodzenia.
 

 

 

Działanie zabezpieczenia akumulatora:

Działanie zabezpieczenia termicznego: