Instrukcja Obsługi Sterownika Konfigurowalnego HE noPWM

 

Charakterystyka ogólna:
 
•  Sterownik z możliwością wyboru jednego z czterech predefiniowanych profili trybów.
•  Wybór aktywnego profilu trybów za pomocą włącznika latarki.
•  Jedna z grup trybów, bez PWM (wyższa wydajność w stosunku do trybów z PWM).
•  Wskaźnik napięcia akumulatora pod obciązeniem.
•  Dostępne stroboskopy: taktyczny, rowerowy, BEACON.
•  Nowatorski sposób poruszania się po trybach tzw. 2way.
•  Zabezpieczenie przed uszkodzeniem latarki na skutek odwrotnego montażu akumulatora.
•  Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem.
•  Zabezpieczenie termiczne - kontrola temperatury elektroniki latarki. Zaawansawona ochrona przed przegrzaniem latarki. Latarka może osiągać do 60°C.

 Graficzne przedstawienie struktury sterownika:

 

 

Struktura funkcji sterownika, dostępne tryby i czasy pracy (dla prądu max 2,8A):

 

 


Funkcje poruszania się po trybach

1 klik zmiana jeden tryb do przodu
2 klik zmiana o jeden tryb do tyłu
3 klik uruchomienie STROBO taktycznego 12,5Hz (uruchamiane zawsze w trybie 100%)
4 klik uruchomienie STROBO rowerowego 3Hz uruchamianego z jasnością trybu z którego został aktywowany 4klik. W przypadku kiedy 4klik wywołany jest z trybu 100% uruchamiana jest funkcja BEACON 0,5Hz z mocą 100% (jeden błysk co około 2 sekundy).
6 klik pomiar napięcia ogniwa pod obciążeniem. Latarka uruchamia się w trybie 100% na około 1s. wtedy dokonywany jest pomiar napięcia. Następnie latarka błyskami informuje o napięciu na ogniwie:

5 błysków - napięcie powyżej 3,8V
4 błyski - napięcie w zakresie 3,6V-3,8V
3 błyski - napięcie w zakresie 3,4V-3,6V
2 błyski - napięcie w zakresie 3,2V -3,4V
1 błysk - napięcie w zakresie 3,0V-3,2V

 

Należy pamiętać że napięcie obciążonego ogniwa jest mniejsze niż ogniwa w stanie spoczynku, a wartości napięć odpowiadające błyskom należy traktować jako wartości przybliżone.
 
9 klik zmiana aktywnej grupy trybów – zmiana grupy trybów odbywa się w pętli, wywołanie 9kliku powoduje przejście do grupy następnej po aktualnie używanej. Uzytkownik informowany jest o przejściu do kolejnej grupy błyśnięciami latarki. Ilość błysków określa która grupa została aktywowana (jeden błysk - pierwsza grupa, dwa błyski - druga grupa, trzy błyski - trzecia grupa, cztery błyski - czwarta grupa).

Opisy działania:
 
Zabezpieczenie termiczne – sterownik wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne które działa w tle, badając w sposób ciągły temperaturę elektroniki. Zabezpieczenie adaptuje prąd diody w taki sposób, aby utrzymać jej stałą temperaturę pracy zgodną z aktualnie ustawionym progiem zabezpieczenia, dzięki czemu uzyskujemy optymalne, dla elektroniki, warunki pracy bez ryzyka uszkodzenia jej przez zbyt wysoką temperaturę.


Zabezpieczenie ogniwa (akumulatora) – sterownik ze stałą częstotliwością monitoruje napięcie na akumulatorze, w przypadku wykrycia spadku napięcia do wartości około 2,9-3,0V automatycznie obniża prąd diody o około 50% (poprzedzone trzema błyskami). Zwykle zmniejszenie obciążenia akumulatora powoduje wzrost napięcia. Przy kolejnym spadku napięcia następuje kolejne obniżenie prądu diody (kolejne zmniejszenie jasności poprzedzone trzema błyskami), dając użytkownikowi sygnał że akumulator wymaga ładowania. Po obniżeniu jasności do minimalnej (moon2), latarka wyłącza się.
 
 
Głębokie rozładowanie akumulatora li-Ion prowadzi do jego uszkodzenia.
 
Definicje:
 
KLIK – wykonanie zamknięcia i otwarcia obwodu włącznika latarki w odstępie czasu 0,2-0,5sekundy (wywoływane jest przez delikatne przyciśnięcia włącznika latarki, bez jego cyklu mechanicznego).
 
nKLIK (wieloklik np. 6klik, 8klik…itd.) – wywołanie n zamknięć obwodu zasilania latarki następujące jedno po drugim w odstępach nie większych niż 0,2-0,5 sekundy.
 
Pamięć trybu – zapamiętanie ostatnio używanego trybu i uruchomienie latarki w tym trybie przy kolejnym włączeniu. Aby tryb został zapamiętany należy używać go przez minimum 0,5-1sekundę. Przy wyłączonej pamięci trybów latarka uruchamia się zawsze w pierwszym trybie z aktywnej grupy trybów.

 

 

 

Prezentacja funkcji trybów - włącznik forward (na bazie latarki programowalej - działają wszytkie funkcje poza blokadą trybu) :

 

Prezentacja funkcji trybów - włącznik reverse (na bazie latarki programowalej - działają wszytkie funkcje poza blokadą trybu):

 

Działanie zabezpieczenia akumulatora: