Instrukcja sterownika Konfig.

 

Sterownik konfigurowalny, grupowy, umożliwia użytkownikowi latarki wybór jednego z pięciu predefiniowanych profili trybów w którym będzie pracowała latarka.
Grupy trybów są tak dobrane aby sprostać wiekszości sytuacji w których są używane latarki.
Zmiana aktywnego profilu możliwa jest w każdym momencie użytkowania latarki i dokonywana jest za pomocą włącznika latarki.- Wybór aktywnego profilu trybów wywoływany jest szybkim 8-mio klikiem, latarka o wejściu w "stan wyboru"  informuje użytkownika delikatnymi  błyskami (błyski pełnią także rolę wskaźnika napięcia akumulatora), w tym czasie użytkownik może wybrać jedną z pięciu dostępnych grup trybów:
 
1 klik - EDC : moon>5%>33%>100%
2 klik - Rowerowa: 16%>33%>63%>100%>stroboskop rowerowy 3Hz (25%)
3 klik - Outdoor: 25%>100%
4 klik - Tactical: 100%
5 klik - Tactical2: 100%>Stroboskop Taktyczny

 
W przypadku nie dokonania przez użytkownika zmiany grupy latarka po "wybłyskaniu" aktualnego
napięcia akumulatora powraca do poprzednio używanej grupy.
 
- Zmiana trybów realizowana za pomocą włącznika latarki - chwilowy szybki zanik napięcia powoduje
przejście do kolejnego trybu ( w przypadku zmiany trybu używanego dłużej niż 2s w celu przejścia do
kolejnego trybu należy wykonać podwójny zanik napięcia, tzw klik).
 
- Ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem - w przypadku spadku napięcia akumulatora
poniżej 2,9-3,0V latarka zmniejsza jasność świecenia o połowę, co najczęściej powoduje wzrost
napięcia na ogniwie, przy kolejnym spadku napięcia latarka zmniejsza jasność o kolejne 50%. Latarka
sama się nie wyłącza, użytkownik musi podjąć decyzję o wyłączeniu latarki.
 
- Pomiar napięcia na ogniwie, wywoływany szybkim 8mio klikiem. Latarka delikatnymi błyskami
wskazuje o ile napięcie na akumulatorze przekracza 3V (jeden błysk to 3,1V, dwa błyski to 3,2V itd....)
 
- Ochrona przed montażem ogniwa z odwrotną polaryzacją.

- Pamięć ostatnio używanego trybu - latarka uruchamia się w trybie który był używany jako ostatni
przez minimum 2s.
 
- Zabezpieczenie termiczne elektroniki - sterownik posiada element termoaktywny który w
w trybie 100% bada temperaturę elektroniki latrki, a przypadku  wzrostu temperatury powyżej 60-65°C obniża  prąd diody do bezpiecznego poziomu.
Latarka pozostaje w tym trybie pracy  do kolejnego uruchomienia. Latarka może osiągać do 60°C 
 
Definicja "KLIKU":  zamknięcie i otwarcie obwodu elektrycznego włącznika latarki (wykonanie błysku latarką, w sposób analogiczny do zmiany jasności świecenia, tylko znacznie szybciej), przez jego delikatne naciśnięcie, bez cyklu mechanicznego włącznika (bez słyszalnego kliknięcia włącznika), odstęp między klikami powinien wynosić poniżej 0,2s. W zależności od rodzaju włącznika, forward/reverse, klik wykonywany jest odpowiednio przed lub po uruchomieniu latarki.

 

Prezentacja pracy latarki ze sterownikiem Konfig.:

 

Prezentacja działania zabezpieczenia akumulatora w latarce ze sterownikiem Konfig.: