Instrukcja sterownika easyEDC

 

EasyEDC jest sterownik oferujący użytkownikowi bardzo intuicyjny i praktyczny interfejs, dzięki któremu połączyliśmy funkcjonalność i prostotę użytkowania.
Dzięki nowemu podejściu do sposobu poruszania się po trybach (jasnościach świecenia latarki) osiągnęliśmy maksimum prostoty przy jednoczesnym zachowaniu możliwości konfiguracji latarki.
Graficzne przedstawienie struktury sterownika:

 

 


Struktura trybów i poruszanie się po nich.

Struktura trybów (jasności świecenia) opiera się o osiem trybów, które są posegregowane w trzy oddzielne grupy.
Przy poruszaniu się między trybami świecenia wykorzystaliśmy klasyczny sposób przełączania.

1klik - jedno miękkie naciśnięcie włącznika latarki powoduje zmianę jasności o jedną wyżej i działa w pętli (z ostatniego trybu w grupie przechodzimy do pierwszego).

Poruszanie między grupami trybów realizowane jest za pomocą 2kliku (dwa miękkie naciśnięcia włącznika) i 3kliku (trzy miękkie naciśnięcia włącznika).

2klik powoduje przejście do grupy drugiej (MID), niezależnie od tego w której grupie aktualnie się znajdujemy (LOW lub HIGH), od tej pory latarka porusza się w obrębie trybów (jasności świecenia) przypisanych do MID. Ponowne wywołanie 2kliku powoduje powrót do grupy LOW.

3klik powoduje przejście do trzeciej grupy (HIGH),niezależnie od tego w której grupie aktualnie się znajdujemy (LOW lub MID), od tej pory latarka porusza się w obrębie trybów (jasności świecenia) przypisanych do HIGH. Ponowne wywołanie 3kliku powoduje powrót do grupy LOW.

Pamięć trybu.

Domyślnie latarka ma wyłączoną pamięć ostatnio używanego trybu i przy kolejnym uruchomieniu, załączany jest tryb pierwszy (moon).

10klik aktywuje pamięć trybu, dzięki czemu zapamiętywany jest ostatnio używany tryb i przy kolejnym uruchomieniu latarki właśnie ten tryb zostanie uruchomiony.

Bardzo przydatną funkcją jest możliwość ustalenia w którym trybie będzie uruchamiała się latarka w przypadku wyłączenia pamięci trybów.
Dzięki czemu użytkownik dostaje możliwość ustawienia np. trybu 100% jako tego który uruchamia się za każdym razem jako pierwszy (bardzo przydatna funkcja dla użytkowników którzy chcą mieć pewność że przy każdym uruchomieniu latarki będą mieli do dyspozycji jej pełną moc, lub każdy inny z dostępnych trybów).

W celu ustalenia w którym z trybów ma być uruchamiana latarka należy za pomocą 10kliku włączyć pamięć ostatnio używanego trybu (jeśli nie była wcześniej włączona), a następnie ponownie wyłączyć pamięć ostatnio używanego trybu (także wykonując 10klik), z tym że wykonanie drugiego 10kliku należy wykonać startując z trybu który chcemy ustawić jako pierwszy.

Stroboskopy.

4klik uruchamia STROBOSKOP lub BEACON. Każda z grup przypisaną ma inną funkcją błyskającą.

W grupie LOW użytkownik ma dostępny BEACON 10s. Funkcja z założenia ma służyć do zaznaczania położenia latarki np. w namiocie na kempingu, wysyłając błysk informacyjny raz na 10 sekund. Beacon uruchamia się z mocą trybu z którego został wywołany 4klik.

W grupie MID użytkownik ma dostępny STROBOSKOP ROWEROWY 3Hz. Stroboskop uruchamia się z mocą trybu z którego został wywołany 4klik.

W grupie High dostępny jest Beacon 2s – przypisany do trybu 57% i Stroboskop taktyczny 12,5Hz – przypisany do trybu 100%.

Funkcje dodatkowe.

Pomiar napięcia akumulatora.

5klik uruchamia pomiar napięcia akumulatora. Wywołanie 5kliku powoduje chwilowe uruchomienie latarki z pełną mocą, w tym czasie mierzone jest napięcia na obciążonym akumulatorze zasilającym latarkę. Po dokonaniu pomiaru latarka błyskami informuje użytkownika o poziomie zmierzonego napięcia. Ilość błysków odpowiada określonemu zakresowi napięć:

5 błysków - napięcie powyżej 3,8V
4 błyski - napięcie powyżej 3,6V
3 błyski - napięcie powyżej 3,4V
2 błyski - napięcie powyżej 3,2V
1 błysk - napięcie powyżej 3VZabezpieczenie akumulatora.
Sterownik na bieżąco bada w tle napięcie akumulatora. W przypadku spadku napięcia poniżej ~2,9 V redukowany jest o połowę prąd diody (następuje spadek jasności świecenia), zwykle skutkuje to wzrostem napięcia na akumulatorze, jeśli jednak napięcie na akumulatorze nie wzrasta mimo zmniejszania obciążenia, prąd redukowany jest w dalszym stopniu, aż do całkowitego wyłączenia latarki.

Zabezpieczenie termiczne.
Sterownik wyposażony jest w czujnik temperatury, który na bieżąco bada temperaturę elektroniki latarki i w przypadku wzrostu temperatury powyżej zadanego progu obniża prąd diody, co skutkuje zmniejszeniem ilości wydzielanego ciepła. W przypadku przekroczenia zadanej temperatury sterownik na bieżąco dopasowuje prąd pracy do warunków w których używana jest latarka, zapobiegając tym samym jej przegrzaniu. Latarka może osiągać temperaturę do 60 stopni ( w zależności od warunków pracy).

Tryby o podwyższonej sprawności.
Sterownik zbudowany jest w oparciu o 8 źródeł prądowych AMC7135, które podzielone są na dwa kanały (2AMC + 6AMC), dzięki czemu tryby z grup LOW i MID, realizowane są za pomocą dwóch źródeł prądowych, co pozwoliło uzyskać wyższą wydajność tych trybów w stosunku do trybów kluczowanych sygnałem PWM ze wszystkich 8AMC jednoczenie. Ponad to tryby 700mA i 2800mA są trybami bez PWM.