Instrukcja Obsługi Sterownika Rozszerzonego, Extended AHE v.3.0 by Alienth

 

Charakterystyka ogólna:
 

- procesor ATtiny85 
- sterowanie łącznikiem latarki tzw. krótkimi klikami (wciśnięcie łącznika do połowy) poniżej 0,5s, które generują chwilowy spadek napięcia zasilania na układzie (łącznik typu reverse) 
- dla użytkownika dostępne jest 5 banków trybów po 5 trybów w każdym 
- każdy z trybów można zaprogramować mając do wyboru 15 możliwych poziomów jasności 
- sterowanie dwustronne w pełnej pętli tzw. up/down 
- dostępne 10 różnych stroboskopów, od rowerowych, poprzez taktyczne i SOS 
- możliwość włączenia lub wyłączenia pamięci trybu osobno dla każdego z banku trybów 
- funkcja boost/klakson

ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem poniżej około 2,9V-3,0V 
zabezpieczenie termiczne latarki przed uszkodzeniem elektroniki (55-60*) z możliwością konfiguracji 
- dostępne 7 trybów realizowanych bez sygnału PWM 
funkcja kopi/przywrócenia ustawień sterownika 


Podstawowe kliki: 

1 klik - następny tryb świecenia w pętli (z ostatniego przeskakujemy do pierwszego) 
2 klik - poprzedni tryb świecenia w pętli ( z pierwszego wskakujemy na ostatni) 
3 klik - stroboskop I (w każdej grupie indywidualnie programowany) 
4 klik - stroboskop II (w każdej grupie indywidualnie programowany) 
5 klik - pomiar napięcia ogniwa 
6 klik - funkcja lock 
7 klik - wybór grupy trybów 
8 klik - procedura programowania jasności aktualnego trybu 
9 klik - włączanie/wyłączanie pamięci trybu dla aktualnej grupy 
10 klik - konfigurowanie ilości aktywnych trybów w aktualnej grupie (zakres 1-5) 
12 klik - programowanie funkcji boost/klakson dla danej grupy trybów 
13 klik - programowanie stroboskopu I dla danej grupy trybów 
14 klik - programowanie stroboskopu II dla danej grupy trybów 
15 klik - programowanie opcji blokady przełączania trybów w pętli 
16 klik - konfiguracja zabezpieczenia termicznego latarki 
18 klik - funkcja blokady programowania 
19 klik - funkcja kopi/przywrócenia ustawień sterownika (zapis własnej konfiguracji do pamięci latarki i możliwość jej przywrócenia w dowolnym momencie) 
20 klik - funkcja przywrócenia wartości domyślnych dla sterownika 


Dostępne poziomy jasności 


tryb | prąd diody [%] 

MOON1 | 0,01 
MOON2 | 0,04 
1 | 0,2 
2 | 0,5 
3 | 1 
4 | 2 
5 | 5 
6 | 12 bez PWM (1 AMC) 
7 | 25 bez PWM (2 AMC) 
8 | 38 bez PWM (3 AMC) 
9 | 50 
10 | 62 bez PWM (5 AMC) 
11 | 75 bez PWM (6 AMC) 
12 | 87 bez PWM (7 AMC) 
13 | 100 bez PWM (8 AMC) Opis poszczególnych funkcji:


3 klik - stroboskop I 
Uruchamiamy stroboskop I, który możemy zaprogramować wykonując 13 klik. 
Moc stroboskopu wynosi zawsze 100% z wyjątkiem grup rowerowych czyli grupy 2 i 5, 
gdzie uruchamia się z mocą aktualnego trybu. Przydatne gdy chcemy mieć do wybory dwa stroboskopy rowerowe. 

4 klik - stroboskop II 
Uruchamiamy stroboskop II, który możemy zaprogramować wykonując 14 klik. 
Moc stroboskopu jest równa mocy trybu z jakiego został wywołany 

5 klik - pomiar napięcia ogniwa 
Ilość błysków informuje nas o napięciu ogniwa (mierzone pod obciążeniem) 

5 błysków - napięcie powyżej 3,8V 
4 błyski - napięcie powyżej 3,6V 
3 błyski - napięcie powyżej 3,4V 
2 błyski - napięcie powyżej 3,2V 
1 błysk - napięcie powyżej 3V 


6 klik - funkcja lock 
uruchamia blokadę aktualnego trybu. 
Nie działają wtedy żadne kliki z wyłączeniem 5,6,7 kliku 
Blokada pozostaje aktywna po wyłączeniu latarki. 
Należy ją wyłączyć 6 klikiem lub 7 klikiem gdzie zostaje automatycznie wyłączona po zmianie grupy trybów. 
Funkcja przydatna gdy używamy przez dłuższy czas jednego trybu i nie chcemy przypadkowych zmian jasności.
Włączenie blokady sygnalizowane jest pojedynczym błyskiem. 
Wyłączenie sygnalizowane jest dodatkowo krótkim strobo. 
Po włączeniu blokady funkcja boost/klakson zostaje uśpiona. 


7 klik - zmiana aktualnej grupy trybów 
Do wyboru mamy 5 grup trybów, które wstępnie są zaprogramowane. 
Po wykonaniu 7 kliku latarka błyśnie 2x (z częstotliwością około 2Hz) 
i będzie oczekiwać na naszą reakcję mrugając raz na 5s. 
W tym czasie wykonujemy wielokliki które informują procesor, którą grupę trybów wybieramy: 
1 klik - 1 grupa 
2 klik - 2 grupa itd.. 

Wybór zostanie potwierdzony błyskami (3Hz), np wybór grupy 3 zostanie potwierdzony 3 błyskami itd. 
Wykonując więcej jak 5 klików lub wyłączając latarkę nie dokonujemy żadnych zmian. 

8 klik - procedura programowania jasności aktualnego trybu 
Wybieramy tryb który chcemy zaprogramować, wykonujemy 8 klik, latarka mrugnie 3x (2Hz) po czym pozostanie w aktualnym trybie świecenia
W tym momencie wykonując 1 klik lub 2 klik przełączamy się po poziomach jasności zgodnie z paletą dostępnych trybów jasności. 
Gdy chcemy szybko przełączyć się na pierwszy tryb jasności (MOON) wykonujemy 3klik 
4 klik kończy procedurę programowania zapisując aktualną jasność w programowalnym trybie. 
Gdy chcemy zakończyć programowanie bez zapisywania zmian, należy latarkę wyłączyć bez wykonywania 4kliku. 

Gdy latarka znajduje się w trybie programowania będzie nas o tym informować przygasając co 5 sekund 
Dodatkowo gdy wyświetlany jest tryb bez PWM latarka przygaśnie 2x, w trybie z modulacją PWM będzie to jeden ciemny błysk. 
Poprawiona procedura bardzo ułatwia programowanie trybów. 9 klik - włączanie/wyłączanie pamięci trybu dla aktualnej grupy 
Latarka mrugnie 4x (2hz) po czym zmieni stan pamięci w aktualnej grupie trybów na przeciwny. Jeżeli pamięć trybu była włączona to ją wyłączy i na odwrót, jeżeli była wyłączona to ją włączy. 
Wyłączenie pamięci trybu jest sygnalizowane dodatkowo krótkim strobo. 
Stroboskopy nie są objęte tą funkcją. 

10 klik - konfigurowanie ilości aktywnych trybów w aktualnej grupie (zakres 1-5) 
Analogicznie jak przy 7 kliku. 
Latarka błyśnie 5x (2Hz) i będzie oczekiwać na naszą reakcję mrugając raz na 5s. 
W tym czasie wykonujemy wielokliki które informują procesor, ile trybów jasności chcemy mieć aktywne: 
1 klik - 1 tryb 
2 klik - 2 tryby itd.. 

Wybór zostanie potwierdzony błyskami (3Hz), np wybór 3 trybów zostanie potwierdzony 3 błyskami itd. 
Wykonując więcej jak 5 klików lub wyłączając latarkę nie dokonujemy żadnych zmian. 


12 klik - programowanie funkcji boost/klakson dla danej grupy trybów 
Latarka mrugnie 2x (3Hz) i będzie oczekiwać na naszą reakcję mrugając raz na 5s. 
W tym czasie wykonujemy wielokliki które informują procesor o konfiguracji trybu boost dla aktualnej grupy trybów: 

1 klik wyłączenie boost/klakson potwierdzone dodatkowo krótkim strobo 
2 klik zwłoka 1s 
3 klik zwłoka 2s 
4 klik zwłoka 5s 
5 klik zwłoka 10s 
6 klik zwłoka 20s 

Wybór zostanie potwierdzony błyskami (3Hz), np wybór 3 opcji zostanie potwierdzony 3 błyskami itd. 
Wykonując więcej jak 6 klików lub wyłączając latarkę nie dokonujemy żadnych zmian. 

Funkcję boost aktywujemy 1 klikiem, powoduje ona uruchomienie trybu świecenia 100% przez zaprogramowany czas zwłoki. 
Dodatkowo w grupie 5 (rowerowej) mamy funkcję klakson. 
Różnica pomiędzy boost a klakson polega na tym, że przy klaksonie przed trybem 100% mamy dodatkowo 6 ostrzegawczych błysków strobo. 
Tryb boost/klakson zostaje uśpiony po aktywowaniu funkcji lock. 

Należy pamiętać, że przy aktywnej opcji boost/klakson do każdego wielokliku z listy głównej należy dodać jeden dodatkowy klik. Przykładowo tryb w górę wymaga 2 klików zamiast 1 kliku. 
Gdy będziemy chcieli wyłączyć lub zmodyfikować tryb boost/klakson należy wykonać 13 klik zamiast 12 kliku. 
Tryb boost/klakson nie działa w trybach stroboskopów (3(4) klik i 4(5) klik) 
W trybach konfiguracyjnych (np po wykonaniu 12,13,14, itp kliku, boost jest nie aktywny więc nie dodajemy dodatkowego kliku w konfiguracjach) 


13 klik - programowanie stroboskopu I dla danej grupy trybów 
Latarka mrugnie 3x (3Hz) i będzie oczekiwać na naszą reakcję mrugając raz na 5s. 
W tym czasie wykonujemy wielokliki które informują procesor o konfiguracji trybu stroboskop I dla aktualnej grupy trybów: 

1 klik wyłączenie stroboskopu I potwierdzone dodatkowym krótki strobo 
2 klik BEACON 0,5Hz 
3 klik BEACON II 0,5Hz (szybkie 2 błyski raz na 2s) 
4 klik stroboskop rowerowy 2Hz 
5 klik stroboskop rowerowy 3Hz 
6 klik stroboskop rowerowy 4Hz 
7 klik stroboskop taktyczny 10Hz 
8 klik stroboskop rowerowy 10Hz (5 błysków 10Hz, światło przez 0,5s całość w pętli) 
9 klik stroboskop taktyczny 16Hz 
10 klik stroboskop policyjny 16Hz (5 błysków 16Hz, przerwa światła na 0,5s całość w pętli) 
11 klik SOS 

Wybór zostanie potwierdzony błyskami (3Hz), np wybór 3 opcji zostanie potwierdzony 3 błyskami itd. 
Wykonując więcej jak 11 klików lub wyłączając latarkę nie dokonujemy żadnych zmian. 

14 klik - programowanie stroboskopu II dla danej grupy trybów 
Analogicznie jak dla stroboskopu I (patrz 13 klik) 

15 klik - programowanie opcji blokady przełączania trybów w pętli dla aktywnej grupy trybów 
Latarka mrugnie 5x (3Hz) i będzie oczekiwać na naszą reakcję mrugając raz na 5s. 
W tym czasie wykonujemy wielokliki które informują procesor o zmianie konfiguracji stanu blokady przełączania trybów w pętli dla aktywnej grupy trybów. 

1 klik - programowanie blokady dolnej - procesor ignoruje próbę przełączenia trybu pierwszego na niższy (latarka nie przełączy się na tryb ostatni aktywny) Sygnalizacja 1 błysk 3Hz 
2 klik - programowanie blokady górnej - latarka ignoruje próbę przełączenia trybu ostatniego aktywnego na wyższy (latarka nie przełączy się na tryb pierwszy) Sygnalizacja 2 błyski 3Hz 

Stan blokady przełącza się zawsze na przeciwny. Przykład: przy braku blokady i wykonaniu 15 kliku po czym 2 kliku latarka przełączy dla aktywnej grupy trybów stan blokady górnej na aktywny informując o tym 2 błyskami 3Hz. 

Gdy blokada jest wyłączana latarka informuje o tym dodatkowym krótkim strobo. 

Wykonując więcej jak 2 kliki lub wyłączając latarkę nie dokonujemy żadnych zmian. 

16 klik - konfiguracja zabezpieczenia termicznego latarki 
Latarka mrugnie krótkim strobo i będzie oczekiwać na naszą reakcję mrugając raz na 5s. 
W tym czasie wykonujemy wielokliki które informują procesor o konfiguracji zabezpieczenia termicznego: 

1 klik -10 stopni 
2 klik -5 stopni 
3 klik ustawienie stock - około 60 stopni 
4 klik +5 stopni 
5 klik +10 stopni 

Wybór zostanie potwierdzony błyskami (3Hz), np wybór 3 opcji zostanie potwierdzony 3 błyskami itd. 
Wykonując więcej jak 5 klików latarka wymruga nam aktualne ustawienie zabezpieczenia wg powyższego zapisu.
Wyłączając latarkę nie dokonujemy żadnych zmian. 

Podane wartości +/- są szacowane względem opcji 3 (60 stopni) 
Należy pamiętać, że wszystkie wartości są obarczone błędem sprzętowym czujnika temperatury mogącym wynosić do 10 stopni 


18 klik - funkcja blokady programowania 
Latarka mrugnie 8x (3hz) po czym zmieni stan blokady programowania na przeciwny. Jeżeli blokada była włączona to ją wyłączy i na odwrót, jeżeli była wyłączona to ją włączy. 
Wyłączenie blokady programowania jest sygnalizowane dodatkowo krótkim strobo. 
Przy włączonej blokadzie działają tylko kliki 1-7 


19 klik - funkcja kopi/przywrócenia ustawień sterownika 
Latarka przez około 3s mruga na przemian stroboskopem taktycznym 10/16Hz. W tym czasie można wyłączyć latarkę i przerwać proces. 
Po 3s latarka oczekuje wyboru(przygasając 1x co 5s, w tym momencie można wyłączyć latarkę i przerwać proces): 
1 klik - zapis aktualnej konfiguracji do pamięci latarki. Potwierdzenie 1 błyskiem. 
2 klik - przywrócenie konfiguracji zapisanej poprzez backup(lub domyślnej jeżeli nie była wcześniej wywołana funkcja zapisu). Potwierdzone 2 błyskami po których latarka się wyłączy. Po przywróceniu ustawień opcją przywróć, blokada programowania zostanie włączona. 


20 klik - funkcja przywrócenia wartości domyślnych dla sterownika 
Latarka przez około 10s mruga na przemian stroboskopem 10/16Hz. W tym czasie można wyłączyć latarkę i przerwać proces. 
Po przy wróceniu wartości domyślnych latarka wyłączy się 

Po każdym procesie konfiguracyjnym latarka ustawia pierwszy aktywny tryb świecenia w aktywnej grupie. 

Ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem 
Klasyczne podejście. Procesor stale bada napięcie zasilania i w momencie jego spadku poniżej około 2,9V-3V redukuje PWM o połowę zapobiegając niekontrolowanemu rozładowaniu ogniwa. Ostatnim wyświetlanym poziomem jasności jest MOON2, po którym latarka wyłączy się i procesor przejdzie w stan uśpienia. 

Zabezpieczenie termiczne 
Realizowane na wewnętrznym czujniku temperatury ma za zadanie chronić elektronikę latarki. Przy osiągnięciu temp. około 55-60* sterownik płynnie obniża prąd do poziomu, który pozwoli na stabilizację temperatury układu sterowania. Przy wychłodzeniu się głowicy latarki następuje płynne zwiększanie mocy. Z racji tego, że jest to zabezpieczenie elektroniki, która znosi więcej niż ludzka ręka, głowica latarki może się nagrzewać nawet do około 60*. Ma to jednak miejsce w totalnym bezruchu np na stole. Podczas normalnego użytkowania EDC/Rower zabezpieczenie praktycznie się nie włącza. Ustawienia standardowe/domyślne sterownika 

1 grupa EDC 
2%, 100%, 25%, MOON1 
stroboskopy: taktyczny 10Hz, BEACON II 
pamieć trybu wyłączona 
boost wyłączony 
blokady pętli wyłączone 

2 grupa Rowerowa I 
12%, 38%, 62%, 100% (wszystkie tryby bez PWM) 
stroboskopy: rowerowy 3Hz, rowerowy 10Hz 
pamięć trybu włączona 
boost wyłączony 
blokada pętli górna włączona 

3 grupa Outdoor 
12%, 100% 
stroboskopy: taktyczny 16Hz, policyjny 16Hz 
pamieć trybu wyłączona 
boost wyłączony 
blokady pętli wyłączone 


4 grupa MOON_LOW 
MOON1, MON2, 0,2% 
stroboskopy: wyłączone 
pamieć trybu wyłączona 
boost wyłaczony 
blokady pętli wyłączone 

5 grupa Rowerowa II 
12%, 38%, 62%, 100% (wszystkie tryby bez PWM) 
stroboskopy: rowerowy 3Hz, rowerowy 10Hz 
pamięć trybu włączona 
klakson wyłączony 
blokada pętli górna włączona 

Zabezpieczenie termiczne ustawione na opcję 3 (około 55-60*) 
Blokada programowania włączona (18klik)